Chúng ta đang sống trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời đại mà những thiết bị di động thông minh, smartphone, hay máy tính bảng ngày nay không còn xa lạ gì với tất cả mọi người, kể cả những trẻ nhỏ. Chính điều này, đã làm cho trẻ em …