Từ xưa ông bà ta có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Đúng vậy, gỗ là vật liệu để làm nên đồ vật. Gỗ tốt sẽ làm nên những vật dụng tốt. Gỗ xấu sẽ làm nên những vật dụng chóng hư hỏng. Nước sơn là vật liệu để quét lên đồ vật làm …